Energideklaration

För dig som ska sälja din villa!

Från och med 1 januari 2009 ska villor och radhus som säljs energideklareras.

Vad är en energideklaration?

I energideklarationen redovisas bland annat husets energianvändning och förslag på hur du kan göra för att sänka dina energikostnader. Energideklarationen kan också bidra till en bättre inomhusmiljö och till minskade utsläpp av växthusgaser.

Varför behövs energideklaration?

Syftet är att sänka energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser. Byggnader står för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning.
Dessutom finns det mycket pengar att spara på åtgärder som minskar energiförbrukningen.

Kontakta oss så hjälper vi dig!